Từ Điển
Web liên kết :

6 loại văn phòng phẩm có thể tái sử dụng


nhng đ dùng văn phòng phẩm tưởng chng ch vt vào thùng rác vn th s dng. Biết cách tái chế tái s dng nhiu đ dùng văn phòng, bn th hn chế rác thi, bo v môi trường tiết kim tin cho công ty.

 

1. Đ đóng gói :

Thùng các- tông, miếng xp trong các hp đng cũng rt nhiu công năng. Bn th tái s dng thùng các- tông, miếng xp t nhng ln vn chuyn hàng hóa hay văn phòng phm đ chuyn đ khi cn thiết, đng đ đc hoc bán ve chai.

 

2. Các loi máy văn phòng :

Các loi máy văn phòng như máy tính, máy fax, máy photocopy, máy hy giy đu th tn dng li bng cách bán cho nhng ca hàng đ . rt nhiu ca hàng thanh đ mua các loi máy móc này vi giá cao, giúp công ty bn mt khon chi phí khi mua sm máy mi.

3. Các vt dng văn phòng khác :

Các vt dng văn phòng phm khác như folder tài liu, dp ghim, kp giy, bút chì, kéo, thước th s dng đi s dng li nhiu ln. Các nhân viên th chia s, s dng li đ ca nhau nếu chúng vn còn mi.

4. Giy copy A4 :

Trung bình, mi nhân viên văn phòng s dng khong 10.000 t giy copy A4 mi năm. thế, đây ngun th tái chế khá di dào. Bn th tn dng nhng t giy còn mt mt trng đ làm giy nháp hoc in nhng thông tin ni b không quan trng. Còn giy đã dùng hai mt th cho vào thùng tái chế. Bn th to điu kin cho các nhân viên trong công ty đóng góp vào quy trình tái chế bng cách đt thùng tái chế khp văn phòng như gn ch ngi ca mi người, gn máy photocopy…

5. Cp đng tài liu: Loi vt dng văn phòng phm này vn th s dng li nếu bn biết cách. Tr khi chúng đã rách gáy hoc bung khóa, nếu chúng vn còn mi thì th tn dng li đ đng tài liu tham kho, giy nhápNh đó, công ty tiết kim được mt khon chi phí mua sm mi.
6. Bìa cng: Bn không nên ném nhng miếng bìa cng vào thùng rác hãy tn dng chúng mt cách hu ích. Bn th ly bìa cng
gáy s hay cp đng tài liu đ kp gi nếp, gi phng cho phong hay nhng văn bn quan trng.

Nguồn : Internet

Các tin khác