Từ Điển
Web liên kết :

Call Forward – Dịch vụ chuyển cuộc gọi Hoàn toàn miễn phí cho các thuê bao của VinaPhone


Với dịch vụ này, khách hàng hoàn toàn yên tâm giữ liên lạc thông suốt trong trường hợp máy hết PIN, máy hỏng, đang bận họp, hoặc muốn nhận cuộc gọi tại máy cố định ở nhà sau giờ làm việc….mà hoàn toàn được miễn phí.  

Cách thức sử dụng dịch vụ đơn giản, khách hàng chỉ cần  thực hiện theo các bước trong menu dịch vụ của máy đối với những máy điện thoại có cài đặt sẵn dịch vụ. Ngoài ra, từ bàn phím máy điện thoại di động, khách hàng ấn phím **002*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK để  kích hoạt tất cả các dịch vụ chuyển cuộc gọi đến số thuê bao khác, hoặc bấm phím tương ứng theo các trường hợp sau để lựa chọn các tiện ích trong dịch vụ Call Forward:

  • Chuyển cuộc gọi vô điều kiện đến số thuê bao : **21*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK    
  • Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi vô điều kiện: ##21# OK  
  • Chuyển cuộc gọi khi máy bận đến số thuê bao : **67*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK    
  • Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi khi máy bận: ##67# OK     
  • Chuyển cuộc gọi khi không trả lời đến số thuê bao : **61*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK    
  • Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi khi không trả lời: ##61# OK   
  • Chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng phủ sóng đến số thuê bao : **62*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK    
  • Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng phủ sóng: ##62# OK
  • Kích hoạt tất cả các dịch vụ chuyển cuộc gọi đến số thuê bao : **002*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK
  • Kích hoạt tất cả các dịch vụ chuyển cuộc gọi có điều kiện đến số thuê bao : **004*Số thuê bao sẽ chuyển cuộc gọi đến# OK

Nguồn : http://vinaphone.com.vn


Các tin khác