Từ Điển
Web liên kết :
sàn gỗ tự nhiên gỗ cao su

Dịch vụ Ishare (chuyển tài khoản cho nhau)


* Dịch vụ IShare của Viettel ( cụ thể xem trong link : http://vietteltelecom.vn/di-dong/chuyen-tai-khoan-cho-nhau-i-share/huong-dan-su-dung-4.html )

    Để biết thông tin về dịch vụ: *136*#  ấn OK
    Để chuyển tiền:
        Bước 1: Lấy mật khẩu chuyển tiền. Khách hàng nhắn tin theo hai cách:
            Cách 1: MK gửi đến 136
            Cách 2:MK xxxxxxxx gửi 136 (trong đó xxxxxxxx là mật khẩu khách hàng muốn đăng ký bao gồm 8 ký tự số)
        Bước 2: Thực hiện chuyển tiền. Khách hàng thao tác trên điện thoại theo cú pháp: *136*Mat khau chuyen tien*Thue bao nhan tien*So tien chuyen#  và nhấn  OK
    Để thay đổi mật khẩu chuyển tiền: Khách hàng gọi đến số 900 và làm theo hướng dẫn.
    Để cấp lại mật khẩu: Khách hàng gọi đến hệ thống 19008198 (phí 200 VNĐ/phút) và làm theo hướng dẫn.

    Phí chuyển tiền: 2.000 VNĐ/lần chuyển
    Sau khi chuyển tiền thành công, tài khoản của thuê bao chuyển tiền sẽ bị trừ số tiền = [số tiền yêu cầu chuyển + 2.000 VNĐ/lần chuyển]
    Số tiền cho mỗi lần chuyển tiền tối đa là : 30.000 đ/lần
    Tổng số tiền chuyển/ngày từ 1 thuê bao là : 30.000 đ/thuê bao/ngày
Các tin khác