Từ Điển
Web liên kết :

Kinh nghiệm sử dụng văn phòng phẩm hiệu quả


Qun đ dùng văn phòng phm mt phn vic khá quan trng ca b phn hành chính nhân s trong mi công ty. Biết cách qun nhng đ dùng văn phòng phm này mt cách khoa hc s giúp phòng hành chính theo dõi các phòng ban s dng văn phòng phm hiu qu hay không cũng như đ thu mua kp thi, đáp ng nhu cu ca công ty.

1. Căn c vào nhu cu ca mi phòng, mi b phn :

Trước khi đnh mua đ dùng Văn Phòng Phẩm cho công ty, bn hãy tp hp nhu cu văn phòng phm ca mi phòng ban, b phn ri lên danh sách nhng th cn mua. Cách làm này giúp bn kim soát s lượng, chng loi các đ dùng cn đt mua, tránh vic mua vt dng văn phòng phm này quá nhiu hay quá ít gây lãng phí. Nh đó, bn còn th tính toán trước chi phí mua sm.

2. D tr văn phòng phm mt nơi nht đnh :

Đ dùng văn phòng phm, vt tư văn phòng cn được đt mt phòng nht đnh, giúp vic phân b giám sát d dàng. Bn nên thường xuyên giám sát s lượng còn trong kho đ biết các nhân viên trong công ty s dng lãng phí hay không cũng như biết phòng ban nào sp hết đ cp phát, thu mua kp thi, phc v nhu cu công vic ca các nhân viên.

3. Chn văn phòng phm cht lưng :

Đi vi mt món văn phòng phm, cũng rt nhiu chng loi, cht lưng t thưng vàng đến h cám. Thưng thì món hàng rao bán đưc qung cáo đúng tên gi, cht lưng thương hiu vi giá siêu r trong bng báo giá. Tuy nhiên khi thc tế giao hàng, khách hàng li nhn đưc món hàng văn phòng phm tương t nhưng kém cht lưng, s dng không đưc như ý chúng mau chóng hng trong thi gian ngn. Như vy, chi phí cho vic mua đi mua li các món văn phòng phm giá r nhưng cht lưng kém còn hao phí nhiu hơn so vi vic mua hn mt sn phm văn phòng phm chính hãng cht lưng tt ca các hãng ln trong nưc như Thiên Long, Hồng Hà, Bến Nghévi mc giá tt. Vic ra sc tiết kim chi phí văn phòng phm li tr thành gánh nng chi phí hơn cho doanh nghip khi gp phi muôn vàn chiêu thc tiếp th chèo kéo, gt gm khách hàng ca các cơ s cung cp văn phòng phm siêu r, hot đng nh l, chp

4. Đưa ra đnh mc s dng :

Mi loi văn phòng phm phi đnh mc s dng b phn hành chính lp đnh mc s dng cho tng phòng ban cp phát theo s lưng đó. Hàng quý, phòng hành chính nên soát li đnh mc s dng văn phòng phm b sung cho phù hp. Bn hãy luôn giám sát danh sách các đ dùng văn phòng phm ca công ty đ đt mua kp thi. Bên cnh đó, bn th kim tra xem nhân viên nào t ý mang đ dùng văn phòng phm ca công ty v nhà hay không.

5. Tái s dng khi th :

Rt nhiu đ dùng văn phòng phm th tái s dng đ tiết kim chi phí, bo v môi trưng. Vi các loi giy in, chúng ta th tn dng li các t giy còn trng mt mt đ làm giy nháp, in tài liu không quan trng, tài liu ni b. Công ty th đt thùng giy tái chế gn ch ngi ca các nhân viên, gn máy in, máy photocopy…Bên cnh đó, các nhân viên th chia s nhng vt dng mình không dùng đến cho ngưi khác như: bấm kim, bìa còng, giấy excel, màng pe, kp ghim, kp bưm, giy note, bút nh, cp tài liuCách làm này giúp tn dng ti đa công năng cavăn phòng phm gim chi phí mua sm mi khi chưa cn thiết.

Ngun : Internet

 
Các tin khác