Từ Điển
Web liên kết :

Viết quảng cáo

Viết quảng cáo trước đây thường sử dụng báo giấy, tạp chí, tờ rơi…  ngày nay bài viết quảng cáo còn được quảng bá trên môi trường internet có sức lan tỏa nhanh nhờ việc thuê ngoài những người làm dịch vụ seo kết hợp với chạy quảng cáo và nhiều ứng dụng khác giúp việc tiếp cận khách tiềm năng trở nên thuận tiện hơn, dễ dàng hơn…

1 2